Wat is ergotherapie


Wat is ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat cliënten leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving.

Door een ongeval of een ziekte kan het zijn dat u moeite heeft met uw dagelijkse handelingen. Een ergotherapeut onderzoekt waardoor deze moeite ontstaat. Hierbij wordt naar de fysieke en psychische mogelijkheden en de beperkingen gekeken, naar de materialen waarmee de handeling wordt uitgevoerd én naar de omgeving waarin dit gebeurt. Na het onderzoek worden doelen bepaald en de training of het advies gestart. 

De behandeling kan zowel bij ons op het kantoor plaatsvinden als bij u thuis of op uw werk. 

De behandeling kan bestaan uit:

  • Opnieuw leren handelen, vaardigheid trainen
  • Anders leren handelen
  • Ondersteuning bij opbouw dagelijks leven en/of re-integratie
  • Advies over hulpmiddelen
  • Ondersteuning bij de aanvraag van hulpmiddelen