Balans vinden

Mensen met pijn- en of vermoeidheidsklachten kunnen minder activiteiten aan dan zij gewend waren. De klachten kunnen allerlei sociale, emotionele en maatschappelijke problemen tot gevolg hebben. Met ergotherapeutische begeleiding wordt gewerkt aan persoonlijke doelen, gericht op het zo goed mogelijk leren omgaan met de klachten in het dagelijks leven. De therapie helpt om een nieuw evenwicht te vinden.

Voor meer infomatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Roelse,

tel 06 40129157