Ergotherapie voor cliënt en mantelzorger

Een dementie raakt niet alleen de client zelf, maar ook diens verzorger. De dementerende verliest structuur, vergeet afspraken en weet soms niet meer hoe een handeling uit te voeren. Hij of zij wordt steeds meer afhankelijk van de partner, voor wie het soms ook moeilijk is de juiste ondersteuning te bieden. Hoe blijft mijn partner actief? Kan hij of zij een middag alleen thuis zijn?  In een later stadium kunnen fysieke klachten aan de orde zijn, zoals het niet meer veilig kunnen lopen of een moeilijke zithouding. 

Ergotherapie bij dementie is er zowel voor de persoon met de dementie als voor diens partner.

Afhankelijk van de ernst van de dementie zal de interventie ergotherapie gericht zijn op :

  • Oefenen van strategiën (werkwijze) om uw handelingen te verbeteren. 
  • aanbrengen geheugensteuntjes en trickers in uw omgeving,
  • begeleidingsadvies: ondersteuning van planning en organisatie van het handelen door de mantelzorger,
  • ondersteuning van u en of uw verzorger met hulpmiddelen, zoals een goede zitvoorziening, een hulpmiddel voor het in- en uit bed komen. 

Ergotherapie 'De Praktijk'  werkt met het EDOMAH programma, Hierin zijn de interventies gericht op zowel de cliënt met de dementie als diens partner en beoogt een optimale afstemming tussen handelen van de cliënt en de begeleiden door diens partner. Naar het EDOMAH programma is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek gedaan, het effectonderzoek geeft een significante verbetering te zien in

  • de vaardigheden van de oudere met dementie
  • een afname van de behoefte aan hulp
  • een toename van het gevoel van competentie bij de mantelzorger.  

voor meer informatie over het EDOMAH programma zie http://www.edomah.nl

Een andere invalshoek voor begeleiding van mensen met een dementie is de sensorische informatieverwerking. Uitgangspunten van de Sensorische Informatieverwerking kunnen worden toegepast in de begeleiding  van mensen met een dementie of van mensen met een verstandelijke beperking. De nadruk ligt op de invloed van de verwerking van zintuigprikkels op het doelgericht handelen en op de manier waarop de verwerking van zintuigprikkels te beïnvloeden is. De ergotherapie interventie is in belangrijke mate gericht op de begeleidingsadviezen aan het (zorg)team rondom de cliënt. Alertheid en Beleving zijn kernbegrippen. 

Indien de casemanager dementie betrokken is, wordt hiermee afstemming gezocht. 

U kunt ook het contactformulier invullen met uw vraag of bellen met Liesbeth Izeboud, 06 44305050, of Liesbeth Roelse, 06 40129157