Ergotherapie en COPD

Mensen met COPD  ervaren problemen met het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. De belangrijkste factor hiervoor is het ervaren van de beperkte energie /vermoeidheid. 

Ergotherapie richt zich op het praktisch toepassen van de adviezen, zoals houding, ademhaling en energieverdeling. Klachten als kortademigheid, benauwdheid, hoesten en vermoeidheid kunnen beperkingen geven in activiteiten. Soms heeft dit angst of onzekerheid tot gevolg om een bepaalde activiteit uit te voeren.

De ergotherapeut kan u leren activiteiten op een meer efficiënte manier uit te voeren. Zo kosten ze minder energie. Belangrijk hierbij is het aanleren van een goede ademhaling en een goede houding. De ergotherapeut geeft u praktische tips en kijkt samen naar een goede verdeling van uw beperkte energie. Dit helpt extreme vermoeidheid te voorkomen, zodat u toekomt aan activiteiten die voor u belangrijk zijn. 
De ergotherapeut kan u ook adviseren welke hulpmiddelen en voorzieningen voor u geschikt zijn. Zij weet of en hoe u voor een vergoeding in aanmerking komt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een scootermobiel, trippelstoel of een zitvoorziening in de douche. 

Voor meer informatie kunt u bellen met Liesbeth Izeboud, tel 06 44305050