De 'onzichtbare gevolgen' van hersenletsen

Mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen in hun dagelijks handelen belemmerd worden door cognitieve problemen. Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn de snelheid van het denken, het geheugen, het concentratievermogen, het verwerken van informatie,  het plannen, het controleren en bijsturen  van de handelingen.

 

Bij cognitieve revalidatie door een ergotherapeut is de behandeling gericht op:
• Informatie geven aan client en diens partner over de werking van de hersenen en het hersenletsel in relatie tot de dagelijkse activiteiten.
• Oefenen van de cognitieve vaardigheden die een rol spelen bij de uitvoer van de handelingen.
• Aanleren en het toepassen van compensatiestrategieën als de cognitieve stoornis niet goed herstelt
 

Compensaties kunnen bestaan uit het aanleren van een werkwijze (strategie), maar kunnen ook bestaan uit een hulpmiddel, zoals bijvoorbeeld een beeldhorloge of het gebruik van een smartphone.

 

De ergotherapeuten van 'De Praktijk' zijn geschoold tot Cognitief Revalidatie Therapeut.  http://www.hersenwerk.nl

 

Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen met uw vraag of bellen met Liesbeth Izeboud, 06 44305050, of Liesbeth Roelse, 06 40129157