Advies Bouwen en Verbouwen

Ergotherapie ‘de Praktijk’ kan onafhankelijk advies geven omtrent aanpassingen in woon- en zorgomgevingen en aangepast bouwen. Ook met de vraag of een nieuwe woning die u op het oog heeft, geschikt is, kunt u bij de ergotherapeute terecht.

Uitgangspunten in de advisering zijn :

* Een zo optimaal mogelijk functioneren van de bewoner(s)

* Op een zo optimaal mogelijke manier zorg kunnen verlenen aan de bewoner(s)

Tevens kunnen wij ondersteuning bieden in een aanvraagprocedure voor woonaanpassingen 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Roelse, tel. 06 40129157