MS Zorg

In de regio Midden Zeeland is, onder de vlag van MS Zorg Nederland, een netwerk opgestart. Ergotherapie 'De Praktijk'  participeert in het MS netwerk voor de eerstelijns ergotherapie voor Walcheren en Zuid- Beveland. 

MS is een aandoening, waarbij vele facetten van het dagelijks leven beïnvloed worden, zoals werken, energie, de dagelijkse handelingen. MS is een aandoening waarbij de betrokkenen steeds opnieuw keuzes moet maken. 

Vanuit de ergotherapie willen we de cliënt graag ondersteunen in het maken van die keuzes t.a.v. de dagelijkse handelingen. Dit door we door met u in gesprek te gaan, u te informeren over mogelijkheden, en u alternatieven zoveel als mogelijk te laten ervaren. 

In de beginfase van MS ligt de nadruk vaak op ondersteuning bij het kunnen blijven deelnemen aan het arbeidsproces, het zelfstandig blijven voeren van de huishouding en kinderzorg. 

Het aanpakken van vermoeidheidsklachten is  een belangrijke aandachtspunt van de ergotherapeut. We kunnen met cliënten een methodoek doornemen waarbij het grip krijgen op de vermoeidheid bereikt wordt.

Indien de ernst van de beperkingen toeneemt, ontstaan er nieuwe hulpvragen en  zal het accent meer komen te liggen op advies betreft  hulpmiddelen of woningaanpassingen . Bijvoorbeeld: hoe kan de cliënt zo comfortabel mogelijk liggen en zitten? Hoe kan de cliënt opstaan uit bed en van het toilet? Adviezen over houding, een geschikte rolstoel of transferhulpmiddel zijn dan van belang. Ondersteuning bij de aanvraag van voorzieningen wordt door de ergotherapeut geboden.