Nieuws

19-04-2018

Schoudernetwerk

Het Schoudernetwerk Zeeland heeft samenwerking gezocht met ergotherapie 'De Praktijk', met als doel de multidisciplinaire behandeling van mensen met  schouder klachten te verbeteren.

Samen met collega's fystiotherapie en ergotherapie uit Zeeland heeft Liesbeth Izeboud, namens ergotherapie 'De Praktijk',  de Masterclass Plexus Management Ergotherapie gevolgd. Deze masterclass was  toegesptist op Neuralgische Amyotrofie,  De masterclass was georganiseerd door het Radboud UMC in Nijmegen, voor zowel fysiotherapeuten en ergotherapeuten, waarbij  ook aandacht is geweest voor de afstemming tussen de twee disciplines. Aanleiding voor het organiseren van deze masterclass is een onderzoek waaruit gebleken is dat een gecombineerde behandeling van clienten met neuralgische amyotrofie, door ergo- en fysiotherapeuten, effectief is. 

Ergotherapie interventies bij deze doelgroep zijn gericht op

- het vinden van een balans in belasting en belastbaarheid

- het toepassen van de ergonomie, de gewenste positie van de schouder, in de dagelijkse handelingen én bij het rusten.