Nieuws

19-04-2018

Parkinson cursus Denken en Doen

Alweer voor de derde keer wordt de groepstraining "Parkinson, Denken en Doen" aangeboden. De training is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson, die beperkingen ervaren in hun dagelijkse handelingen ten gevolge van cognitieve problemen, zoals vertraging van het denken, verminderde aandacht, moeite met geheugen. De deelnemeres zoeken handvatten om met deze problematiek om te gaan.

De training spits zich toe op de ervaren problemen van de deelnemers. Er wordt uitleg gegeven, er worden tips en trucs aangereikt en hiermee wordt geoefend. Deelnemers kunnen zich aan elkaar herkennen en leveren een belangrijke bijdrage aan elkaar door het uitwisselen van ervaringen. 

De eerst volgende training start de tweede week van september 2018, er zijn 8 bijeenkomsten.  De training wordt vergoedt door de zorgverzekeraar, m.u.v. Zilveren Kruis Achmea. 

De training wordt gegeven door Liesbeth Izeboud, parkinson- ergotherapeut en cognitief revalidatie therapeut. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Kramer, parkinsonverpleegkundige, tel 0113 234921 of Liesbeth Izeboud, tel 06 44305050.