Nieuws

09-06-2016

Sensorische informatieverwerking

Liesbeth Izeboud heeft de opleiding tot SI therapeut afgerond.  

Uitgangspunten van de Sensorische Informatieverwerking kunnen worden toegepast in de begeleiding  van mensen met een dementie of van mensen met een verstandelijke beperking. De nadruk ligt op de invloed van de verwerking van zintuigprikkels op het doelgericht handelen en op de manier waarop de verwerking van zintuigprikkels te beïnvloeden is. De ergotherapie interventie is in belangrijke mate gericht op de begeleidingsadviezen aan het (zorg)team rondom de cliënt. 

Problemen met sensorische informatieverwerking kunnen ook ontstaan bij andere vormen van niet aangeboren hersenletsel.