Nieuws

06-02-2016

MS zorg

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen, die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS, met elkaar samen werken. Het doel is de meest optimale zorg denkbaar, vorm te geven en toegankelijk te maken. 

In de regio Midden Zeeland is, onder de vlag van MS Zorg Nederland, een netwerk opgestart. De aftrap was op 15 april 2015, met een tweedaags symposium, gevolgd door een verdere bijscholing middels een congres op 1 december 2015.

13 januari 2016 is het netwerk voor Middem Zeeland bij elkaar gekomen met als doel de samenwerking, afstemming en verdere specialisatie op het gebied van MS vorm te geven. Een enthousiast en doelgericht team

Ergotherapie 'De Praktijk'  participeert in het MS netwerk voor de eerstelijns ergotherapie voor Walcheren en Zuid- Beveland. Wij willen graag, samen met de cliënt en de andere behandelaars, de zorg voor MS verder ontwikkelen!