Nieuws

08-06-2015

De afgelopen maanden hebben zowel Liesbeth Roelse als Liesbeth Izeboud zich bijgeschoold. De eerste cursus had als onderwerp 'Psychopathologie en toepassing ervan in de praktijk van de eerstelijns ergotherapie'. Sinds een klein jaar krijgen wij meer vragen van cliënten die vanwege psychische beperkingen problemen ervaren in hun dagelijkse handelingen. Vanuit de cognitieve revalidatie kunnen wij deze doelgroep al goede handvaten bieden, de kennis omtrent specifiek psychiatrische problematiek is nu ook geupdate. 

De tweede cursus was een vervolg op de cognitieve revalidatie scholing, en ging met name in op nieuwe inzichten betreft de  leerbaarheid en leerstrategien bij mensen met cognitieve beperkingen. 

Beide cursussen waren leerzaam, en hebben onze kennis en vaardigheden vergroot om onze clienten optimaal te kunnen begeledien in het herleren van de dagelijkse handelingen.