Ergotherapie en Mobiliteit

Ergotherapie en Mobiliteit


Ergotherapie en Mobiliteit

Bij het ouder worden of na een ongeval of ziekte kunnen onze fysieke mogelijkheden veranderen. Uw balans, kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen en/of loopfunctie kan zodanig veranderen dat het bewegen op de ‘normale’ manier niet meer veilig is.
Samen met u gaan we op zoek naar een passende mobiliteitsvoorziening waarmee u zich weer naar tevredenheid kan verplaatsen zowel binnen- als buitenshuis. U kunt hierbij denken aan een (elektrische) rolstoel, aangepaste fiets of scootmobiel.

De ondersteuning kan bestaan uit:

  • Onderzoeken en adviseren van een passende voorziening
  • Training in het veilig gebruik van de voorziening in uw eigen omgeving
  • Ondersteuning bij de aanvraag van een voorziening