Ergotherapie en Advies over (ver)bouwen


Ergotherapie en advies over (ver)bouwen

Ergotherapie kan helpen bij het verbeteren van de functionaliteit van een woning. Door middel van een huisbezoek kan de ergotherapeut samen met u uw woning bekijken en meedenken hoe de veiligheid en toegankelijkheid te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de indeling, het meubilair en eventuele hulpmiddelen die nodig zijn om de mobiliteit, veiligheid en zelfstandigheid te verbeteren.

De ergotherapeut kan advies geven over aanpassingen die nodig zijn om de woning veiliger en toegankelijker te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de badkamer of keuken, het installeren van een traplift of het introduceren van hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel. Op deze manier kan ergotherapie bijdragen aan het verbeteren van uw zelfstandigheid en kwaliteit van leven.