Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u graag informeren middels onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten.

AANMELDING EN AFSPRAKEN

Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met een ergotherapeut. De betreffende ergotherapeut zal een korte screening bij u afnemen om te beoordelen of hij of zij de geschikte therapeut voor uw hulpvraag is. Voor verzekerden bij CZ, Delta Loyd en Ohra is wel een verwijsbrief van een arts nodig.

U kunt u aanmelden door te bellen naar de praktijk en uw naam en telefoonnummer in te spreken. Wij bellen u op korte termijn terug. U kunt ook een email sturen.

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit ruim van te voren, minimaal 24 uur, te melden bij de behandelend ergotherapeut. Voor niet tijdig afgezegde afspraken kan een bedrag van € 24,- bij u in rekening gebracht.

VERGOEDING/ DECLARATIE
Onze praktijken hebben met alle verzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in het aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. Ergotherapie valt onder het eigen risico uit de basisverzekering.

Indien u zelf de verdere behandeling bekostigt rekenen de praktijken met maximaal de door de NZA vastgestelde tarieven. Voor 2015 is dit € 15,26 per kwartier behandeling en een aan huistoeslag van € 25,58.

VERTROUWELIJKHEID
De onderwerpen die u met uw ergotherapeut bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien uw ergotherapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners hiervan op de hoogte zijn, zal hij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.
 

EVALUATIE

Aan het einde van een behandelperiode verzoeken wij u een enquete formulier in te vullen. Door het stellen van vragen zijn wij in staat de geleverde zorg te evalueren en deze waar nodig is te verbeteren. We krijgen we een duidelijk beeld van wat onze sterke punten zijn en waar we onze zorg kunnen verbeteren en aanpassen aan úw wensen.

De enquete kunt u invullen op de website. Indien u niet over internet beschikt kunt een papieren versie vragen aan uw ergotherapeut.


KLACHTENPROCEDURE
Indien u niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut heeft u twee mogelijkheden:
 

1. Het heeft de voorkeur de klacht te bespreken met de desbetreffende therapeut of een collega-therapeut te bereiken via het telefoonnummer van de desbetreffende praktijk.

2. U kunt gebruik maken van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

Secretariaat Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

p/a Nederlands Paramedisch Instituut

Postbus 1161

3800 BD AMERSFOORT

tel.nr.: 033 421 61 89