Enquete

Ergotherapie 'De Praktijk'  hecht belang aan uw mening over de kwaliteit van de behandeling en advisering. 

U kunt de enquete hieronder downloaden, u kunt ook een papieren versie vragen aan uw ergotherapeut. 

Wilt u daarom de zo vriendelijk zijn de enquete in te vullen en terug te geven aan uw ergotehrapeut?

Bij voorbaar onze dank!