Wanneer is een verwijzing nodig?

Voor ergotherapie is er een Directe Toegankelijkheid Ergotherapie: DTE

Dit betekent dat u zonder verwijzing bij de ergotherapeut terecht kunt. 

Uitzondering hierop zijn de cliënten die bij de CZ, Delta Loyd of Ohra verzekerd zijn: zij hebben  een verwijzing van hun huisarts of specialist nodig. 

Verwijzers kunnen de verwijzing mailen via zorgmail: l.izeboud@zorgmail.nl, faxen 0118210150 of via de post naar Kalverstraat 1, 4331 LZ Middelburg.