Ergotherapie bij Parkinson


Ergotherapie bij Parkinson

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, denken, fietsen of eten. Een ergotherapeut kan samen met u kijken naar de problemen die ervaren worden en op zoek gaan naar oplossingen.
Oplossingen kunnen onder andere bestaan uit het inzetten van de sterke kanten, gebruik van cues (triggers), cognitieve strategieën en de inzet van een hulpmiddel. Ook kan de ergotherapeut ondersteunen bij het ondersteunen van de mantelzorger of het aanvragen van een hulpmiddel, zoals bijv. een Parkinsonrollator of bedhulpmiddel.

Phébe Das is lid van ParkinsonNet en werkt in dit kader samen de parkinsonverpleegkundige, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten van de regio Zeeland.