Ergotherapie bij MS


Ergotherapie bij MS

Het doel van ergotherapie bij MS is mensen in staat stellen zo optimaal mogelijk te functioneren in de eigen woon-, leef- en werkomgeving. Het gaat daarbij om activiteiten die voor mensen met MS en hun omgeving belangrijk zijn en problemen opleveren, zoals op het gebied van persoonlijke verzorging, huishoudelijke activiteiten, houding, verplaatsen en vervoer, vrije tijd en sociale activiteiten, werk, wonen en communicatie.

De behandeling die door de ergotherapeut gegeven kan worden is afhankelijk van de progressie en het stadium van de ziekte, de mate en wijze van verwerking en acceptatie van de ziekte door de client en de hulpvraag van de client en directe omgeving.

De ergotherapeut geeft training, begeleiding en advies. Dit kan gericht zijn op vermoeidheid en pijn en het zoeken naar een nieuwe balans in belasting en belastbaarheid of het opnieuw aanleren van betekenisvolle activiteiten op een andere manier of door de inzet van een hulpmiddel vanwege cognitieve of lichamelijke klachten.