Ergotherapie bij Long-Covid


Ergotherapie bij Long-Covid

Ergotherapie kan een belangrijke rol spelen bij mensen die last hebben van langdurige klachten na een COVID-19 infectie, ook wel long COVID genoemd. Mensen met long COVID kunnen last hebben van vermoeidheid, overprikkelingsklachten en verminderde belastbaarheid, waardoor dagelijkse activiteiten , waaronder bijvoorbeeld werk moeilijker worden.

Samen met u kunnen wij kijken naar welke activiteiten problemen opleveren en op zoek gaan naar oplossingen. We proberen op zoek te gaan naar een nieuwe balans waarin u aandacht heeft voor de grenzen en inzicht heeft in uw eigen belasting- en belastbaarheid en energiemanagement. Daarnaast kan er aandacht zijn voor de prikkelverwerking en overige activiteiten waarin u de belemmeringen ervaart en hoe u deze weer naar tevredenheid kunt uitvoeren.