Ergotherapie bij Dementie (EDOMAH)


Ergotherapie bij Dementie (EDOMAH)

Een dementie raakt niet alleen de persoon met dementie zelf, maar ook diens mantelzorger. Iemand met dementie verliest structuur, vergeet afspraken en weet soms niet meer hoe een handeling uit te voeren. Hij of zij wordt steeds meer afhankelijk van de partner, voor wie het soms ook moeilijk is de juiste ondersteuning te bieden. Hoe blijft mijn partner actief? Kan hij of zij een middag alleen thuis zijn?  In een later stadium kunnen fysieke klachten aan de orde zijn, zoals het niet meer veilig kunnen lopen of een moeilijke zithouding.

Ergotherapie bij dementie is er zowel voor de persoon met de dementie als voor diens partner.

Afhankelijk van de ernst van de dementie zal de interventie ergotherapie gericht zijn op:

  • Oefenen van strategieën (werkwijze) om uw handelingen te verbeteren. 
  • aanbrengen geheugensteuntjes en triggers in uw omgeving,
  • begeleidingsadvies: ondersteuning van planning en organisatie van het handelen door de mantelzorger,
  • ondersteuning van u en of uw mantelzorger met hulpmiddelen, zoals een goede zitvoorziening, een hulpmiddel voor het in- en uit bed komen. 

Ergotherapie ‘De Praktijk’ werkt met het EDOMAH programma, Hierin zijn de interventies gericht op zowel de cliënt met de dementie als diens partner en beoogt een optimale afstemming tussen handelen van de cliënt en de begeleiden door diens partner. Naar het EDOMAH programma is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek gedaan, het effectonderzoek liet een significante verbetering zien in:

  • de vaardigheden van de oudere met dementie
  • een afname van de behoefte aan hulp
  • een toename van het gevoel van competentie bij de mantelzorger.  

Voor meer informatie: www.edomah.nl