Psychische aandoeningen

Mensen met psychische problemen ervaren hiervan de gevolgen in hun dagelijks handelen. Zij verwaarlozen bijvoorbeeld hun huishouding, hobby’s, sport, werk of studie, ze zorgen minder goed voor zichzelf of kunnen het niet meer opbrengen om voor anderen te zorgen. Ook kan het voorkomen dat ze zich terugtrekken van sociale contacten of geen
nieuwe contacten aangaan. Op eigen kracht lukt het hen niet tal van praktische zaken tot een oplossing te brengen. Ergotherapie kan bijdragen aan het herstel van de handelingen en verbetering teweeg brengen zoals:

  • vaardigheid in het organiseren van activiteiten
  • vaardigheid in het oplossen van problemen tijdens het doen van activiteiten
  • vaardigheid in het stellen van haalbare doelen bij een activiteit
  • concentratie opbrengen tijdens de activiteit
  • balans aanbrengen in periodes van activiteit en van rust
  • zich kunnen aanpassen aan een andere leefstijl

Voor meer informatie: http://www.ETPnet.net