NAH: Niet aangeboren hersenletsel

Mensen met NAH kunnen problemen krijgen op het gebied van lichamelijk functioneren, communicatie, cognitief functioneren en gedrag. Hierdoor gaan de meest vanzelfsprekende handelingen moeizaam.  Wassen en aankleden, koken, boodschappen doen, tuinieren,  werken, het verzorgen van een baby of het structureren van dagactiviteiten kunnen tot fikse frustraties leiden. Ergotherapie gaat met u  aan de slag met deze problemen, met als doel uw tevredenheid en zelfstandigheid in het dagelijks leven te vergroten.

Ook mensen die al lange tijd met NAH kampen, lopen soms na jaren nog tegen problemen aan. Door alsnog ergotherapie in te schakelen, kan de kwaliteit van leven vergroot worden.

'De Praktijk'  begeleidt NAH-cliënten in de thuissituatie. Het grote voordeel hiervan is dat mensen in hun eigen omgeving geobserveerd en taak-gericht getraind worden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit de zelfredzaamheid enorm vergroot. Thuisbehandeling biedt daarnaast de mogelijkheid ook de partner te betrekken.

NAH omvat alle niet aangeboren hersenletstels, zoals ontstaan door een beroerte, een ongeval of een chronische aandoening als dementie, Korsakowsyndorrom. 

De ergotherapeuten van 'De Praktijk'  zijn gespecialiseerd in de cognitieve revalidatie. 

http://www.hersenwerk.nl