revalidatie na COVID-19

In 2020 is er een nieuwe doelgroep bij  gekomen: de mensen die na een COVID-19 langdurig klachten houden. Kennis omtrent deze doelgroep houden wij up-to -date middels webinars en het lezen van resultaten van onderzoeken op het gebied van de revalidatie van mensen met long-covid klachten. Onze specialisaties in cognitieve revalidatie, sensorische integratie en de ASITT, en chronisch vermoeidheid geeft een goede basis voor de behandeling van clienten met long-covid, immers speelt energie, concentratie, prikkelverwerkiing hier een grote rol. 

Bij een eerste consult gaan we in op de ervaren moeheid: waardoor ontstaat vermoeidheid? hoe bouwt deze zich op? waardoor treedt herstel op? En, ergotherapeuten eigen, gaan we met de client op zoek naar de dagelijkse activiteiten, waarbij herstel van energie op kan treden. Welke activiteiten belasten welk systeem? Hoe kun je herstellen na een inspanning? Wanneer is herstel nodig? Hoe ga je om met overprikkeling? 

Wij werken samen met andere eerstelijns paramedici rondom Covid, zodat u met uw vragen bij de juiste persoon terecht kan. 

Informatie blad vanuit Ergotherapie Nederland 

Webinar long Covid herstel

Onderzoek long Covid, ZonMw