Voor wie is ergotherapie?

Voor mensen die beperkingen ervaren in hun dagelijkse handelingen, ten gevolge van een chronische aandoening, een aangeboren beperking, een psychische aandoening, een tijdelijke aandoening, bijvoorbeeld na een operatie, ouderdomsklachten....Of voor mantelzorgers die advies willen hoe de zorghandelingen uit te voeren.

 

De indicatie voor ergotherapie ligt  primair op het handelen, het ziektebeeld is de onderliggende reden voor de verwijzing naar de ergotherapie. 

In het menu links op deze pagina vindt u  meer informatie per doelgroep. 

Bent u 18 jaar of ouder? en wilt u uw zelfstandigheid, uw energieverdeling of uw belastbaarheid in uw dagelijks handelen verbeteren? En wilt u weten of ergotherapie passend is voor u?  Dan kunt u contact opnemen met Ergotherapie 'De Praktijk' of met uw behandelend arts voor meer informatie.