Vergoeding van Ergotherapie

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, voor 10 uur per jaar. Iedereen is dus verzekerd voor ergotherapie.

Het eigen risico van de basisverzekering is van toepassing op de ergotherapie. 

Duur en frequentie van de behandeling zijn afhankelijk van uw vraag en situatie. Soms zijn die 10 uur echt nodig, soms kunnen we volstaan met drie of vier interventies.

Ook advies aan de (mantel)zorger wordt binnen de ergotherapie vergoed.